Iskanje:
Kako postaviti varno in učinkovito električno ograjo?


Kaj je električna ograja in kako deluje?


Dobro postavljena električna ograja deluje na enostavnem principu svarilnih tokovnih impulzov. Kratki tokovni impulzi vzgojijo živali, da ne prehajajo električne ograje. Povzročajo strah pred dotikom žice. V primerjavi z bodečo žico, je električna ograja praktična in ekonomična, kot tudi bolj varna in dolgotrajna.

Električna ograja zadržuje živali v njej prav tako kot tudi odvrača živali.

Pašni aparat, ki je priključen na ograjo in na zemljo. V ograjo pošilja električne impulze. Ko se žival dotakne ograje, se sklene električni tokokrog iz ograje, skozi žival v zemljo. V tem primeru steče električni tok iz pašnega aparata po ograji, skozi žival v zemljo in po zemlji nazaj v pašni aparat. Če tokokrog ni sklenjen, potem tok ne steče, se pa v ograji ob vsakem impulzu pojavi visoka napetost.


Celotna električna ograja je sistem za sebe. Vsebuje različne komponente, ki omogočajo, da sistem deluje.

Med komponentami so:

 • pašni aparat ki proizvaja električne impulze,
 • žica ki prevaja tok,
 • izolatorji, palice in ročke za ograjo ki omogočajo, da tok ne gre v zemljo in
 • dobra ozemljitev , ki omogoča, da ob dotiku se utvari zaključen tokokrog, za povratni tok nazaj v pašni aparat. Le ta povzroči strah pred električno ograjo. 

Zakaj električna ograja ?

Električna ograja je najbolj ekonomična pot za ograditi živali ali držanje živali zunaj. Montaža je enostavna in omogoča, da so površine lahko ograjene.

Namen uporabe je sledeč:
 • paša domačih živali (krave, ovce, koze, konji, perutnina, prašiči);
 • preprečevanje dostopa divjadi, škodljivcem in zverem na polja, sadovnjake, vrtove;
 • varovanje čebelnjakov pred medvedi;
 • zadrževanje psov tako znotraj, kot zunaj ograje in preprečevanje plezanja čez ograjo
 • uporaba v hlevih kot hlevski trener
 • posebne namene (golobi)
Če je električna ograja pravilno postavljena odgovarja vsem varnostnim predpisom v zvezi s pašno ograjo. Zato je zelo pomembna izbira pravilne pašne opreme.

Žica ali trak morata imeti nizko ohmsko upornost in visoko pretržna trdnost. Izolatorji in palice morajo imeti visoko ohmsko odpornost tudi pri visokih napetostih. Izbira elementov je odvisna od sledečih dejavnikov: vrsto živali, dolžino ograje, lokacije in izvora napajanja.

Namig: Namenite pozornost dobremu pašnemu materialu. Celo najmočnejši pašni aparati ne bodo delovali zadovoljivo, če bo preostali material "poceni". Horizont nudi najboljše trakove, pletenice in vrvice z turbomax in hot stop proizvodov.

Osnovni pojmi o energiji, voltih in ohmih

Kot smo že omenili električna ograja deluje kot sistem. Ustrezen pašni aparat je srce sistema, ki oddaja tok. Trajanje in jakost toka povzroča električne sunke. Električni sunki se imenujejo impulzi. Trajanje impulza je med 0,1 in 0,3 milisekunde.
Interval impulzov je malo daljši kot sekunda. Energija, ki se ustvari in prenese iz pašnega aparata v ograjo, se meri v Joulih. 1 J je 1 Wat na sekundo. Juli povzročajo bolečino.

Shranjena energija je energija pašnega aparata, ki jo dobi iz baterije ali omrežja in shrani v svojem rezervoarju. Energija praznjenja (impulzna energija), je za nas zanimiva energija. To je maksimalna energija impulza, ki jo lahko prenesemo v ograjo. Večja je impulzna energija močnejši je sunek za živali in večji zastraševalni učinek ima.

Električna napetost se meri v Voltih. Volti se uporabljajo za pretok. Napetost v Voltih = tok x upornost. Volti ne povzročajo bolečine.

Upornost se meri v Ohmih. Ohm=Volt/Amper.

Upornost zmanjšuje tok. Jakost šoka je odvisna od upornosti. Upornost se giblje od 0 ohm, kar predstavlja kratek stik in 1000000 ohm, kar pomeni dobro izolacijo. Upornost pašne ograje se giblje v povprečju med 500 in 1000 ohm.

Ozemljitev pašnega aparata

Dobra ozemljitev je pomembna za učinkovito delovanje ograde. Pri pravilni postavitvi tvori ograja "odprt tokokrog" z izvorom pri pašnem aparatu. Tok potuje od pašnega aparata preko žice pritrjene z izolatorji in ob dotiku živali z žico se tokokrog sklene.
Za zaključen tokokrog in dober pretok toka se mora tokokrog zaključiti preko ozemljitve. Ozemljitev mora biti dovolj dobra, da omogoči neoviran pretok toka, ki povzroči da žival močno strese. Pri slabi postavitvi ozemljitve žival ne bo čutila šoka tresenja in ograja ne bo delovala. Pri peščeni, kamniti in zelo suhi podlagi, bo prevodnost zemlje zelo slaba. V tem primeru je ozemljitev še bolj pomembna. Od pašnega aparata speljemo ozemljitveni kabel do ozemljitvenega količka in s tem vzpostavimo povezavo med aparatom in zemljo.
Za prenosne pašne aparate majhnih energij je pri povprečno prevodni zemlji ponavadi dovolj palica, ki je priložena Horizontovim napravam.
Za zmogljivejše akumualtorske pašne aparate priporočamo uporabo 1 m dolgih ozemljitvenih palic. Pri pašnih aparatih s stalno(permanentno) postavitvijo priporočamo 2 do3 palice dolžine 1 m, katere med seboj povežemo.
Ozemljitev je zadovoljiva, če izmerimo napetost na ozemljitvenem količku vrednosti pod 400 V. Če še vedno čutite tresenje na ozemljitvenem količku, ozemljitev ni v redu. Zabijte v zemljo še eno ali dve palice na razdalji 1-2 metra in jih povežite z ozemljitvenim kablom.


Višina električne ograje

Označena višina žice naj bo vodilo pri postavljanju električne ograje. Velikost živali ima pomemben vpliv na višino žice.
Posvetite posebno pozornost višina skoka živali. Pomembno je, da se živali naučijo imeti razdaljo od žice.


Kako določiti optimalni pašni aparat

Izbira pašnega aparata je odvisna od sledečih parametrov:

  1. Vrste napajanja
   V primeru, da imamo možnost aparat priklopiti na omrežno napetost, je to najboljša rešitev. Poraba energije ni tako pereča, zato so aparati lahko zmogljivejši in vzdrževanja glede napajanja ni. V primeru 9 V napajanja, so aparati manj zmogljivi, saj je potrebno vsako iztrošeno baterijo nadomestiti z novo. Ta izvor napajanja je cenovno zelo drag, hkrati pa je zelo obremenjujoč za okolje. Prednost je, da je možno pašne aparate enostavno prestavljati.
   Akumulatorsko napajanje je primerno tam, kjer ni omrežnega napajanja, potrebujemo pa zmogljivejše pašne aparate. Akumulatorje je možno večkrat polniti. Posebno zanimivi pa so pašni aparati v kombinaciji s sončnim panelom. Le ta omogoča ob ugodnih vremenskih pogojih polnjenje akumulatorja na pašniku.

  2. Dolžine pašne ograje
   Dolžina ograje je zelo pomemben dejavnik pri izbiri pašnega aparata. Upoštevati moramo, da se dolžina ograje ustrezno podaljša, če imamo napeljanih več žic. Hkrati pomeni slabo načrtovana in vzdrževana ograja dodatno obremenitev za pašni aparat. Dodatni dejavnik je podrast, ki na višku pašne sezone zelo hitro raste. Bilke, drevje, grmovje in ostale rastline pomenijo dodatno obremenitev za pašni aparat.

  3. Vrste živali
   Pri izbiri aparata moramo upoštevati tudi občutljivost živali glede na električne impulze in njihovo svojeglavost.
   Kot skrajna primera na občutljivost navajamo občutljivega konja in zelo neobčutljivo ovco. Živali, katere je težje zadržati v ograji so vse divje živali, ovce, koze in perutnina. Lažje zadržimo konje, prašiče in domače živali.

Pomembno je določiti zmogljivosti pašnega aparata. Izberite pašni aparat z dovolj energije (impulzna energija) in visoko napetostjo.

Splošna ocena je:
 • Pašni aparati z nizko impulzno energijo t.j. pod 0,2 J so primerni za kratke ograde, z majhno poraščenostjo trave.
 • Pašni aparati z impulzno energijo do 5 J so primerni za živali, katere je težje obdržati v ograji in normalno poraščenostjo trave.
 • Pašni aparati z impulzno energijo nad 5 J so primerni za daljše ograde in večjo poraščenostjo trave.

Poleg energije je pomembna tudi dovolj visoka napetost, drugače ne bo prenosa toka. Pomembna je napetost pašnega aparata v trenutku dotika živali. Najmanjša napetost mora biti vsaj 2000 V. Za živali z daljšo dlako in svojeglave živali je primernejša napetost med 3000 in 4000 V.

Skupina pašnih aparatov IntelliSTOP

Novi "vsevremenski" pašni aparati podjetja HorizontSkupina pašnih aparatov IntelliSTOP

Nove specialne naprave za rejo ovac in perutnine, zaščito proti divjadi in za posebno uporabo
Skupina pašnih aparatov horiSMART

Nove pametne varnostne naprave podjetja Horizont Posvetite pozornost simbolom živali

Za lažjo odločitev o izbiri pašnega aparata izberite samo aparate z ustreznim simbolom.


Preverite dolžino ograje Preverite oznake na pašnem aparatu z dolžino ograje. Upoštevajte navodila na strani 6 v originalnem katalogu. Potem izberite ustrezen pašni aparat in ostale komponente.Označena laboratorijska vrednost 25 km pri napetosti 2000 V je teoretična in je ni moč doseči v praksi. Z dobro prevodnostjo (pod 0,5 ohm/meter) lahko dosežete označete vrednosti A, B, C.

Kako izbrati pašni aparat in ostale komponente in kakšne dolžine ograje so možne

Pašno ograjo bi lahko opisali kot krog, v katerem predstavlja pašni aparat srce in žice kot žila. Dobro delujoče enote potrebujejo tudi prave dodatke, da lahko skupaj predstavljajo dobro delujoči sistem.

Osnovni pojmi prevodnosti pašnega materiala

Prevodnost prevodnikov merimo kot upornost na tekoči meter. Manjša je ohmska upornost boljša je prevodnost. Vrednost označuje padec napetosti. To pomeni, da je pri upornosti 10 ohm na meter kvaliteta prevodnika 10 krat slabša kot pri upornosti 1 ohm na meter.

Visoka prevodnost oz. nizka ohmska upornost na meter zagotovi konstantno napetost do konca ograje. Zato bo učinek tokovnega impulza zagotovljen po vsej ograji.

Kvaliteta uporabljenih komponent določa dolžino pašne ograje. Z pašnim aparatom napajanim iz omrežja in z 1 J shranjene energije, dobimo bistveno boljše rezultate kot z baterijskim aparatom. Ko računamo dolžino ograje, moramo upoštevati, da srednje in visoko poraščena trava bistveno zmanjša učinkovitost pašnega aparata.

Za oceno priporočamo sledčo tabelo:

Prevodnost

Zelo dobra
 < 0,05 Ohm/m
Dobra  do 0,4 Ohm/m
Srednja
 do 4 Ohm/m
Slaba
do 15 Ohm/m
Nezadostna
nad 15 Ohm/m

Dolžina ograde in upornost (pri minimalni napetosti 2000 V na koncu ograje)


Primer:
Ste srečni lastnik horizontovega pašnega aparata intelliSTOP B40. Izbrali ste TURBOMAX pletenico iz Horizonta. Pašnik je poraščen s travo in vi želite izračunati najdaljšo dolžino ograje.

Postopek je sledeč:
a. TURBOMAX pletenica ima vrednost 0,14 Ohm/m
b. Vrednost 0,14 Ohm/m je blizu vrednosti 0,05 Ohm/m in dolžina ograje je 8 km.
c. Če je srednje poraščena trava, lahko računate z 50 % od navedene vrednosti dolžine.Tako dobite dolžino 4-5 km kot maksimalno dožino ograje za pašni aparat intelliSTOP B40 v kombinaciji s trakom TURBOMAX pletenico.

Posebne oznake za Horizontove izdelke

Različni vodniki

Visoko prevodnost dobimo s pocinjenim bakrom. Jeklena žica zagotavlja čvrstost in podaljšuje življensko dobo.

Posebnost
Do 100 krat boljša prevodnost v primerjavi z vodniki standardne kvalitete!

Visoka pretržna trdnost

Uporaba zelo močnih vlaken daje visoko pretržno vrednost.

Posebnost
Do 7 krat večja pretržna vrednost v primerjavi z vodniki standardne kvalitete!

3 letna garancija od dneva prodaje.

UV stabilno

V primerjavi z ostalimi dobavitelji vsebujejo vsi Horizontovi kvalitetni izdelki vlakna z visoko odpornostjo na UV žarke, kar omogoča dolgo življensko dobo.

Prednosti Horizontovih pašnih aparatov

Horizont je eden od treh vodilnih proizvajalcev električnih pašnih aparatov v svetu. Odlikuje ga 50 let izkušenj in znanja. Skozi desetletja je Horizont prijavil več kot 50 patentov in razvil patentirane oblike pašnih aparatov. Pri razvoju in proizvodnji pašnih aparatov jih je vodila misel na varnost in zanesljivost izdelkov.

Širok izbor pašnih aparatov omogoča zadovoljevanje različnih potreb pri pašni ograji. Ne glede na izvor napajanja, ali je to 9V prenosni pašni aparat za majhne konjske ograde, ali je 12 V akumulatorski pašni aparat za divjad ali močni omrežni pašni aparat za živino ali kompaktni pašni aparat na sončno energijo. Z Horizontovimi pašnimi aparati boste zmeraj naredili pravo odločitev. Posebne naprave za domače živali kot so psi in mački ali golobi dopolnjujejo njihov širok izbor.

Posebne odlike Horizontovih pašnih aparatov

Na vsakem pašnem aparatu boste zasledili spodaj navedene simbole. Horizont ponuja široko paleto posebnih rešitev kot npr. vezje za zaznavanje porabe toka pri baterijskih in akumulatorskih aparatih ali avtomatsko zaznavanje bremena pri omrežnih aparatih.

Za vsak pašni aparat boste našli simbole v katalogu. S tem boste lažje izbrali pašni aparat, katerega potrebujete. Vsak simbol vsebuje veliko informacij.

Patentirani turbo effect-zelo vpliva na zmogljivosti

Po potrebi se avtomatsko sproži dodatni visoki impulz energije, ko naprava zazna povečano porabo energije. To je navadno ob bolj poraščeni podrasti ali bolj suhi zemlji. Drugi-dodatni impulz, je večji in zagotavlja bolj učinkovito ogrado. Turbo effect je Horizontov patent.

"Arguswitch"

Arguswitch je Horizontov patent. Naprave opremljene s to elektroniko avtomatsko zaznavajo breme. Omogočajo optično kontrolo ograje tudi, ko je napetost več kot 2000 V. Z arguswitchem izbiramo med močnim in zelo močnim impulzom. S tem prilagajamo zmogljivost aparata razmeram na ograji.

Argutektor

Baterijski pašni aparati opremljeni z Argutektorjem avtomatsko zaznavajo razmere na ograji. Z regulacijo toka obdržijo razmere na ograji konstantne.

Horizontov bremenski detektor

Bremenski detektor avtomatsko uravnava izhodno moč aparata v odvisnosti razmer na ograji. Horizontov patentiran detektor dozira samo toliko toka iz baterije, kolikor je nujno potrebno za vzdrževanje razmer na ograji. To zagotavlja učinkovitost ograde in hkrati podaljšuje življensko dobo baterije in s tem stroške vzdrževanja.

LED

Sponke za ozemljitev in ogrado so opremljene z LED indikatorji.

hotSHOCK-effect Pri priklopu dodatnega izhoda z hot-shock-effectom služi ograja kot dodatni rezervoar za shranjevanje energije. Ta dodatno shranjena energija v ograji se sprosti ob dotiku ograde. Daljša je ograja več energije se v njej shrani. To povečuje učinkovitost pašnega aparata, če ni visoke podrasti in če se energija ograde ne zgublja kje drugje. Hot-shock-effect je primeren za eno ali več žične ograde.

Zmanjšana poraba toka z stikalom

Ob potrebi po manjši moči preklopite z ročnim stikalom na manjšo moč in zmanjšate porabi baterije.

Baterijski indikator

S pritiskom na stikalo optično ugotovite kapaciteto baterije ali akumulatorja. Po potrebi zamenjate baterijo ali napolnite akumulator.

9 V ali 12 V napajanje

Te aparate lahko napaja 9V baterija ali 12 V akumulatorji.

Polikarbonat

Zelo kvalitetna plastika, trajna, odporna na udarce in UV stabilna.

UV stabilnost

UV stabilizator je uporabljen v plastiki, da dlje zdrži in se ne razgradi pod vplivom ultravijoličnih žarkov. S tem zagotovimo dolgo življensko dobo Horizontovim napravam.

Močan/normalen izhod

Pašni aparati imajo dve izhodne priklopne sponke: močno in zelo močno.

Močan/normalen stikalo

Preklapljate lahko med dvema izhodnima močema: močno in zelo močno.

Trdno ohišje

Zelo trdno ohišje za baterijo.

Indikator napetosti

Ob padcu napetost pod 20000 V zasveti lučka. Vzrok je lahko preobilna podrast, ograja je predolga, napaka na ograji ali baterija je prazna.

Indikator impulzov

Lučka sveti v ritmu impulzov

Zaščita proti kraji

DLG test

Naprava ima opravljen DLG test in ima oznako DLG kvalitete.

Garancija

Naprava ima garancijo od dneva prodaje. Garancija izključuje poškodbe zaradi zalitja z vodo ali poškodbe zaradi strele.
Prijavljeni ste kot GOST
Naročilo
Vaše naročilo je prazno.
0Izdelki v naročilu:
0.00 €Skupaj:
Vizitka
Trgovina Clair Zbilje
Zbilje 4H
1215 Medvode
Tel.: +386 (0)1 36 15 145
GSM: +386 (0) 41 689 980
Fax.: +386 (0)1 36 17 607
info@signaldoo.si

PON. - PET.: 8:00 - 18:00
SOBOTA: 9:00 - 12:00
Ob nedeljah zaprto.

Trgovina Clair Maribor
Dupleška cesta 239
2000 Maribor
Tel.: +386(0)2 46 18 162
GSM: +386 (0)51 620 324
infomb@signaldoo.si

PON. - PET.: 8:00 - 18:00
SOBOTA: 9:00 - 12:00
Ob nedeljah zaprto.


Trgovina Novi Sad
Alberta Ajnštajna 2
21000 Novi Sad
Srbija
Tel.: +381 (0)6 448 924 52

Radno vreme:
PON. - PET.: 9:00 - 17:00
SUBOTOM: 9:00 - 12:00
Nedeljom zatvoreno.

Video vodiči
Postavljanje trajne ograje z "Easy Post" sistemom
Horizont GPS in SMS varovanje električne ograjeOgled vseh videov
Naše novice
Naročilo na e-novice:
E-pošta:

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.